ANE TODAY-201511-narativní literatura Hurrianského původu: pohybující se poklady ze starověkého Blízkého východu –

Hurrianské písně

termín „narativní literatura“, stejně jako „mýty“, „epos“ a „báseň“, jsou moderní klasifikace bez protějšků v Hurrian nebo Chetite. Starověkou definicí Hittitských písařů používaných ke klasifikaci literárních skladeb Hurrijského původu byl sumerský logogram ŠĚR „píseň“. Není jasné, zda byly skutečně zpívány, ale „nech mě zpívat“ (v Hurrian) nebo „budu zpívat“ (v Chetite) se nachází na začátku několika textů. Další stylistické prvky ukazují silný vliv sumerských a akkadských literárních modelů na Hurrian-chetitskou tradici.

důležitým bodem je, že „Hurrianské písně“ neznamená, že všechny narativní texty jsou v Hurrianském jazyce, ale spíše mají svůj původ v Hurrianské kultuře. Můžeme rozlišit tři úrovně:

  1. Hurrianské jednojazyčné texty (většinou velmi fragmentární a obtížně pochopitelné);
  2. Hurrian-Chetitské dvojjazyčné tablety, které obsahují jak Hurrianský originál, tak doslovný chetitský překlad, který vykresluje Hurrianský text s menšími úpravami nebo variacemi;
  3. Hetitské jednojazyčné texty, které jsou částečnými úpravami a přepracováními příběhů Hurrianského původu (převážná část korpusu).

lze rekonstruovat následující scénář. Jak byly poprvé přijaty Hurrianské literární skladby, Hetitští zákoníci je opravili písemnou formou. Některé tablety byly dány Hurrianovi mluvícím literátům dobře obeznámeným s Chetitským jazykem k překladu, získat lepší znalosti o obsahu a stylu. Později Hetejci přepracovali Hurrianské skladby ve svém vlastním jazyce a nabídli nové verze „písní“, které se zcela lišily od Hurrianských originálů.

„cyklus Kumarbi „a“píseň vydání“

skladby můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: příběhy o bohech a příběhy o lidech a bohech.

příběhy o bohech jsou mytologické příběhy o původu bohů a vesmíru a boji o moc mezi bohy. Většina učenců věří, že tyto písně byly organizovány jako „cyklus“, jehož ústředním tématem je soutěž mezi Bohem Kumarbi, starověký bůh Urkesh, a jeho syn, bůh bouře Teshub, pro královskou loď nad bohy; odtud štítek „cyklus Kumarbi“.

první skladbou tohoto “ cyklu „je zřejmě“ píseň coming-out/forth“, známá pouze v Chetitském překladu. Název odkazuje na narození různých bohů, mezi nimi Teshub, z Kumarbi. Příběh začíná popisem průchodu kingship mezi různými božskými generacemi a má nápadné paralely s Hesiodovou Teogonií-kterou pravděpodobně ovlivnil. Teshub získává královskou loď nad bohy stejným způsobem jako Zeus v řeckém eposu.

v dalších příbězích „cyklu“ se Kumarbi pokouší získat zpět královskou loď tím, že vytvoří protivníky pro Teshub, mezi nimi mořského draka Hedammu a kamenného obra Ullikummi. Tyto skladby, přijaté a přepracované Chetity, mají různý původ. Například „píseň coming-out“ se zdá být starší a byla pravděpodobně složena v severní Mezopotámii nebo ve východní Sýrii pod vlivem sumerského a Babylonského eposu. Další písně jsou později složeny v Západní Sýrii pod vlivem západní semitské kultury.

ve druhé skupině textů se božské a lidské mísí dohromady a oba se účastní příběhu. Špatně zachovaná Hurrianská verze eposu Gilgameše je například Babylonského původu. Je však důležité poznamenat, že Hetitské verze tohoto eposu jsou jasně ovlivněny Hurrianskou verzí (ukázanou například Hurrianskými božskými jmény), a nikoli přímo babylonskými originály. Hurrianská kultura měla pro Chetity zvláštní fascinaci, do té míry, že se stal preferovaným prostředkem, kterým Babylonské prvky dosáhly Hetejské Anatolie.

nejzajímavější skladbou Hurrianského původu v této skupině je báseň „Píseň vydání“, zachovaná na několika velmi fragmentárních dvojjazyčných tabletech z let 1450-1400 . Původní Hurrian text je v levém sloupci a Hittite překlad (pravděpodobně Hurrian reproduktor), je na pravé straně-jako Loeb klasické vydání!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.