Humanitní vědy

termín humanitní vědy Má svůj původ v latině humnitas, což znamená kvalitu člověka. Humanitní vědy jsou disciplíny, které se zaměřují na studium člověka a jeho chování. Na rozdíl od přírodních věd, které studují povahu člověka, se humanitní vědy zaměřují na analýzu výkonu člověka podle jeho vlastní kvality bytí člověka.

humanitní vědy jsou také známé jako společenské vědy. Je to proto, že studují člověka jako sociální bytost, která se vztahuje k jeho prostředí a vytváří prvky, které ve společnosti koexistují. Tímto způsobem humanitní vědy analyzují pojmy jako kultura a umění, stejně jako komunikace, historie a různá náboženství.

na rozdíl od exaktních věd nemají humanitní vědy ve svých studiích přísnost a přesnost. Jsou založeny hlavně na příbězích, teoriích a v některých případech i na hypotézách. Přesto tyto vědy nejsou bez významu, protože díky nim je možné poznat a vysvětlit různé jevy a prvky spojené s člověkem jako společenskou bytostí.

hlavním předmětem studia v humanitních oborech je člověk jako součást společnosti.

humanitní vědy zakládají své studium na empirických prvcích i na teoriích, které se snaží porozumět různým otázkám souvisejícím s člověkem a společností. Debata a neustálá kritika jsou součástí humanitních věd kvůli své poněkud flexibilní a otevřené povaze.

v rámci humanitních věd jsou různé disciplíny, jako je literatura, ekonomie, historie a umění. Podobně antropologie a psychologie jsou dvě z nejdůležitějších věd tohoto oboru studia, které nám umožnily znát velmi relevantní aspekty člověka a jeho chování.

dnes jsou humanitní vědy, stejně jako jiné vědy, ovlivněny technologií. To ovlivňuje jak lidskou bytost jako předmět studia, tak přispívá k různým studiím, které umožňují přístup k informacím a obsahu odkudkoli a kdykoli.

humanitní vědy studují jednotlivce jako izolovaného, ale také jako součást sociální skupiny a ve vztahu k různým událostem, které ho vedly k tomu, čím je dnes.

humanitní vědy nemají stejnou váhu jako dříve

v minulosti neexistovala přesnější systémy pro provádění studií, zaměřený výzkum na vše, co souvisí s teoriemi a hypotézami. Takto bylo zdůrazněno studium člověka prostřednictvím humanitních věd a vedlo k velkému výzkumu.

v současné době význam pro studium společenských věd není stejný. Upřednostňuje vše, co souvisí s přesnými vědami, a vše, co lze přesně potvrdit.

přesto stále existuje a je nutné mnoho studií o člověku. Díky tomu je možné lépe porozumět ve světě, kde je změna konstantní, a jeho chování ve vztahu k jeho prostředí.

Synonyma humanitních věd

Společenské vědy

podíl

FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.