Ilya Frank ‚s Reading Method

Tato aplikace vám pomůže naučit se cizí jazyky pomocí Ilya Frank‘ s Method of Teaching Reading®, jednoduše čtením zajímavých knih. Můžete se seznámit s touto metodou a přečíst si několik příběhů v ruštině a španělštině a poté si prohlédnout naši sekci „Obchod“ pro více informací!

všechny knihy jsou upraveny (bez zjednodušení původního textu) metodou Ilya Franka® a doplněny profesionálními zvukovými stopami. Jedinečnost metody spočívá ve skutečnosti, že zapamatování cizích slov a výrazůse odehrává přirozeně kvůli jejich četnosti výskytu, bez zvláštního zapamatování nebo nutnosti použití adictionary.
aplikace přispívá k efektivnímu zvládnutí cizího jazyka a může být použita jako doplněk k jakémukoli jazykovému vzdělávacímu programu. Je určen pro studenty, pro lidi, kteří ovládají cizí jazykysamy o sobě, a také pro všechny zájemce o cizí jazyky a kultury.

Poznámka: uživatelé, kteří si koupili naše placené aplikace „Tales“, si mohou v naší nové aplikaci zdarma stáhnout stejné příběhy, pokud oldapp zůstane nainstalován na stejném zařízení!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.