Krebsův cyklus probíhá v

pečlivě si prostudujte následující příkazy a vyberte nesprávné.
(i) pokud se tuky používají při dýchání, RQ je více než jednota, protože tuky obsahují více O2 a vyžadují relativně menší množství O2 pro oxidaci.
(ii) nejdůležitějším nosičem energie je ATP. Tato energeticky bohatá sloučenina je mobilní a může přecházet z jedné buňky do druhé.
(iii) před vstupem kyseliny pyrohroznové do Krebsova cyklu je jeden ze dvou atomů uhlíku kyseliny pyrohroznové redukován na atomy uhlíku kyseliny pyrohroznové je redukován na oxid uhličitý v reakci zvané redukční karboxylace.
(iv) speciální elektronový nosný systém umístěný v mitochondriální membráně se nazývá kyvadlový systém. Přenáší elektrony z vodíků cytoplazmatického NADH na mitochondriální elektronové nosiče přes mitochondriální membránu.
(v) Zymáza je komplexní směs mnoha enzymů, která vyžaduje několik koenzymů pro její působení. Enzymový komplex-zymáza katalyzuje řadu reakcí probíhajících během fermentace vedoucí k produkci ethylalkoholu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.