nejistota

nejistota je pocit, který může mít člověk, když vnímá nedostatek bezpečnosti o něčem. Nejistota je absence bezpečnosti a znamená, že určitá událost nebo prvek ovlivňuje klid člověka a neumožňuje mu relaxovat. Když je vnímána nejistota, dokazuje to, že existuje určité nebezpečí, riziko nebo možná újma, která může člověka ovlivnit.

nejistota může nastat dvěma způsoby. Na jedné straně to může být prožíváno před událostí, kde se člověk necítí bezpečně. Na druhou stranu tento termín může poukazovat na emoční nejistotu. V druhém případě je to něco, co psychologicky ovlivňuje osobu a souvisí s osobními problémy.

skutečná, viditelná situace může vyvolat pocit nejistoty člověka. Například, když subjekt chodí v noci na místě, které nezná a vnímá neznámé tváře, může zažít pocit nejistoty. V takovém případě se rodí ze strachu, že se vám může stát něco špatného, když jste sami a cítíte se sledováni.

inseguridad

emoční nejistota může lidi hodně ovlivnit.

v ostatních případech vzniká nejistota z možnosti, že se může stát něco špatného. Nejběžnějším příkladem je sociální nejistota. Riziko napadení nebo okradení osoby v jeho nepřítomnosti, i když pravděpodobné a ne jisté, způsobuje v osobě strach.

sociální nejistota dnes roste. Velký rozdíl v nákupní úrovni lidí ve společnosti činí mimo jiné ty, kteří žijí v unášení.

když se člověk cítí nejistě, zažívají různé pocity. Nervy, strach, úzkost a smutek jsou některé z nich. Můžete také zaznamenat fyzické pocení, bolest žaludku, nevolnost, mimo jiné.

některé z důsledků nejistoty žijí uvnitř nebo opouštějí dům velmi málo, nemají příliš mnoho vztahů, vyhýbají se cizincům ze strachu, že vám mohou ublížit. I když je to pro mnoho lidí bolestivé, upřednostňují to před rizikem života v nebezpečných situacích.

emoční nejistota

emoční nejistota se velmi liší od nejistoty popsané výše. V tomto případě je to pocit, že člověk zažívá o sobě a svých emocích nebo o partnerovi nebo přátelích.

emoční nejistota obvykle souvisí s nedostatkem bezpečnosti s ohledem na tělo, s identitou as charakteristikami osobnosti. Plachý, introvertní nebo nízká sebeúcta osoba snadno zažije pocit nejistoty.

příčiny emoční nejistoty obvykle pocházejí z dětství člověka, možné skutečné nebo vnitřní konflikty, které měl, mohou vést k nejisté osobnosti.

to často vede člověka k vytvoření jakési mentální ochranné bariéry, aby mu nikdo neublížil. Nejistá osoba je obvykle ve stavu trvalé obrany.

Synonyma nejistoty

nejistota, pochybnosti, nerozhodnost

Antonyma nejistoty

bezpečnost, stabilita

podíl

FacebookTwitterGoogle + Pinterest

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.