M & A Suomessa: Ilmarinen fuusioituu Eteran kanssa

Ilmarisesta tulee Suomen suurin kiinteistösijoittaja ja toiseksi suurin eläkkeentuottaja, kun se fuusioituu Eteran kanssa

avainkohdat

  • Yhdistyneet Ilmarinen ja Etera hallinnoivat noin 45 miljardia euroa
  • uusi kokonaisuus seuraa Ilmarisen varallisuusjakoa
  • ulkopuolisten hoitajien vähennykset ovat todennäköisiä
  • omaisuuserien reaaliriski kasvaa edelleen

Suomen toiseksi suurin yksityisen sektorin työeläkeyhtiö Ilmarinen fuusioituu pienemmän kilpailijansa Eteran kanssa, tammikuuta 2018. Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio johtaa yhtiöiden yhdistymistä, kunnes siirtyy ensi maaliskuussa OP-Pankin toimitusjohtajaksi.

Ilmarisen 38,9 miljardin euron omaisuus ja Eteran 6,2 miljardin euron omaisuus yhdistetään yhdeksi salkuksi tammikuusta 2018 alkaen. Omaisuuseräluokan positiot määräytyvät siitä lähtien Ilmarisen nykyisen sijoitusstrategian mukaisesti.

”keskeinen tehtävä on nyt siirtää sijoitustiedot yhteen järjestelmään ja sitten muokata koko salkkua siten, että se vastaa Ilmarisen sijoitusstrategiaa”, Ritakallio sanoo. Ilmarinen käyttää globaalia konsulttitoimintaa näiden kahden liiketoiminnan tietojärjestelmien integroimiseksi, hän lisää.

yhdistymisen myötä Ilmarisen omaisuus on lähes Suomen suurimman institutionaalisen sijoittajan, 45,4 miljardin euron keskinäisen eläkevakuuttajan varman tasolla. Jäsenmäärältään Ilmarisesta tulee maan suurin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö yli 675 000 vakuutetulla.

Ritakallion mukaan Ilmarinen pyrkii fuusion avulla säästämään vuosittain noin 20 miljoonaa euroa sijoitustoimintansa suorista ja välillisistä kustannuksista. ”Toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat lähikuukausina”, hän sanoo ja toteaa, että yhdistymisen jälkeisessä johtoryhmässä jatkaa vain seitsemän työntekijää ja toimitusjohtaja.

koska sekä Eteralla että Ilmarisella on Toimitusjohtajiensa alaisuudessa toimiva seitsenhenkinen johtoryhmä, seitsemän ylempää toimihenkilöä menettää paikkansa. Marraskuun alussa varmistui, että nykyisin Ilmarisen tietohallintojohtaja Mikko Mursula jatkaa yhdistetyn yksikön sijoituksista vastaavana toimitusjohtajana. Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman toimii toimitusjohtajan sijaisena Ilmarisen nykyisen varatoimitusjohtajan Sini Kivihuhdan rinnalla. Ei ole selvää, kuka ryhtyy Ritakallion omaan toimitusjohtajan tehtävään sen jälkeen, kun hän siirtyy OP-pankkiin maaliskuussa.

”vaikka henkilö ei ehkä enää kuuluisi johtoryhmään, hän voisi silti jatkaa Ilmarisessa vähemmän johtavassa asemassa, joten uudelleenjärjestelyn seurauksena hänen työsuhteensa rahastossa ei välttämättä pääty”, Ritakallio kertoo.

myös joitakin muita Ilmarisen ja Eteran työntekijöitä irtisanotaan, mutta numeroita ei ole vielä julkaistu.

Ritakallio arvelee, että fuusio tarkoittaa todennäköisesti myös sitä, että ulkopuolisia johtajia tarvitaan vähemmän.

”on hyvä muistaa, että Ilmarisessa sisäisesti hoidettujen varojen osuus on ollut selvästi suurempi kuin Eterassa. Tässä vaiheessa ei ole suunnitelmia muuttaa tätä toimintatapaa, hän sanoo.

merkittävin ero Ilmarisen ja Eteran sijoitusstrategioissa on sisäisesti hoidettujen omaisuuserien osuuden lisäksi niiden altistuminen osakkeille. Ilmarinen oli sijoittanut noin 44.3% sen varoista osakkeisiin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, kun Eteran allokointi oli 29,8%. Syynä eroon on osittain se, että näillä kahdella yrityksellä on erilainen riskinkantokyky, Ritakallio selittää.

fuusion jälkeen listattujen kotimaisten osakkeiden osuus salkusta on edelleen noin 25 prosenttia, joten Helsingin pörssiin sillä ei ole vaikutusta, Ritakallio toteaa.

eteralla on ollut myös paljon suurempi omaisuusriski, 19,1%, kuin Ilmarisen 11,3% kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Ilmarinen aikoo kuitenkin keskipitkällä aikavälillä nostaa kiinteistöriskiään 15 prosenttiin kaikista omaisuuseristä, Ritakallio sanoo.

Ilmarinen suunnittelee kasvattavansa asteittain altistumistaan reaaliomaisuudelle – kiinteistöt ja infrastruktuurit mukaan lukien – ja vähentävänsä korkotuottojen osuutta salkustaan, joka on tällä hetkellä 39,9%. Se on erityisen kiinnostunut lisäämään kansainvälisiä kiinteistösijoituksia 4,4 miljardin euron kiinteistösalkussaan, joka muodostaa tällä hetkellä noin 16 prosenttia sen kiinteistöomistuksista.

vuonna 2016 Ilmarinen sijoitti toimistokomplekseihin Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Berliinissä ja sopi tämän vuoden lokakuussa strategisesta kumppanuudesta yhdysvaltalaisten kiinteistösijoitusten alalla New York Lifen,

Yhdysvaltain suurimman keskinäisen henkivakuutusyhtiön kanssa. Yhteisyritys, josta Ilmarinen omistaa 49 prosenttia, siirtyy pitkäaikaiseksi sijoittajaksi yhdysvaltalaiseen liikekiinteistöön.

hankkeen ensimmäisiä sijoituskohteita ovat kuusi toimistokiinteistöä Bostonissa, Washington DC: ssä, Charlottessa, San Franciscossa, Los Angelesissa ja Orangen piirikunnassa. Salkun yhteenlaskettu arvo on noin $620M. Tavoitteena on karkeasti kaksinkertaistaa yhteisyrityksen kiinteistöinvestointien volyymi lähivuosina.

”ostetut kiinteistöt edustavat maantieteellisesti hajautettua Portfoliota kasvavilla suurkaupunkialueilla sekä Yhdysvaltain itä-että länsirannikolla. Sijoituksemme keskittyvät teknisesti hyväkuntoisiin ja toiminnallisesti moderneihin toimistokiinteistöihin, joiden käyttöaste on hyvä”, kertoo Ilmarisen kansainvälisistä kiinteistösijoituksista vastaava salkunhoitaja Mikko Antila.

tämän vuoden marraskuun alussa yritys laajensi myös kiinteistösijoituksiaan Isossa-Britanniassa hankkimalla 50 prosentin osuuden uudesta toimistokiinteistöstä Manchesterin keskustassa.

Antila ei odota Brexit-neuvottelujen vaikuttavan merkittävästi Manchesterin keskustan toimistomarkkinoihin. ”Manchesterin väkiluku kasvaa ja sen talousnäkymät ovat myönteiset”, hän sanoi tiedotteessa, jossa kerrottiin Ilmarisen kiinteistösiirroista.

kotimaiset liike-ja asuinkiinteistöt ovat rahaston kiinteistöomistuksissa merkittävimmässä roolissa myös tulevaisuudessa. Nykyään Ilmarinen omistaa noin 3 600 asuinhuoneistoa ja noin 100 liike -, toimisto -, varasto-ja muuta toimitilaa. Etera omistaa vastaavia asuin-ja toimistokiinteistöjä. ”Yhdistyminen tekee Ilmarisesta Suomen suurimman kiinteistösijoittajan”, Ritakallio toteaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.