Humaniora

begrepet humaniora har sin opprinnelse i det latinske humnitas som betyr menneskelig kvalitet. Humaniora er disipliner som fokuserer på studiet av mennesket og hans oppførsel. I motsetning til naturvitenskapene, som studerer menneskets natur, fokuserer humaniora på å analysere menneskets ytelse ved sin egen kvalitet av å være menneske.

humaniora er også kjent som samfunnsvitenskap. Dette skyldes at de studerer mennesket som et sosialt vesen som relaterer seg til sitt miljø og skaper elementer for å sameksistere i samfunnet. På denne måten analyserer humaniora begreper som kultur og kunst, samt kommunikasjon, historie og ulike religioner.

I Motsetning til de eksakte vitenskapene har humaniora ikke strenghet og nøyaktighet i studiene. De er hovedsakelig basert på fortellinger, teorier og, selv i noen tilfeller, hypoteser. Likevel er disse vitenskapene ikke uten betydning fordi takket være dem er det mulig å kjenne og forklare forskjellige fenomener og elementer knyttet til mennesket som et sosialt vesen.

hovedformålet med studiet i humaniora er mann som en del av samfunnet.

humaniora baserer sine studier på empiriske elementer så vel som på teorier som søker å forstå ulike problemstillinger knyttet til menneske og samfunn. Debatt og konstant kritikk er en del av humaniora på grunn av sin noe fleksible og åpne karakter.

innenfor humaniora er ulike fag som litteratur, økonomi, historie og kunst. På samme måte er antropologi og psykologi to av de viktigste vitenskapene i denne grenen av studien som har gitt oss mulighet til å kjenne svært relevante aspekter av mennesket og hans oppførsel.

i dag har humaniora, som andre vitenskap, blitt påvirket av teknologi. Dette påvirker både mennesket som studieobjekt, samt bidrar til at de ulike studiene gjør det mulig å få tilgang til informasjon og innhold fra hvor som helst og når som helst.

humaniora studerer individet som isolert, men også som en del av en sosial gruppe og i forhold til de ulike hendelsene som førte til at han ble det han er i dag.

humaniora ikke har samme vekt som før

i det siste, fravær av mer nøyaktige systemer for å gjennomføre studier, fokusert forskning på alt relatert til teorier og hypoteser. Slik ble studiet av mennesket, gjennom humaniora, fremhevet og ga opphav til stor forskning.

for tiden er relevansen gitt til studiet av samfunnsvitenskapene ikke den samme. Det prioriterer alt relatert til eksakte vitenskap og alt som kan bekreftes på en presis måte.

likevel er det fortsatt, og det er nødvendig, mange studier på mannen. Disse gjør det mulig å forstå det bedre i en verden der forandring er konstant og oppførselen til dette i forhold til miljøet også.

Synonymer av humaniora

samfunnsvitenskap

Dele

FacebookTwitterGoogle + Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.