Krebs’ syklus finner sted i

Studer nøye følgende setninger og velg de feilaktige.
(i) når fett brukes i respirasjon, ER RQ mer enn enhet fordi fett inneholder Mer O2 og krever relativt mindre Mengde O2 for oksidasjon.
(ii) DEN viktigste energibæreren ER ATP. Denne energirike forbindelsen er mobil og kan passere fra en celle til en annen.
(iii) Før pyruvsyre går Inn I Krebs ‘ syklus, reduseres et av de to karbonatomene av pyruvsyre til karbonatomer av pyruvsyre reduseres til karbondioksid i reaksjonen kalt reduktiv karboksylering.
(iv) et spesielt elektronbærersystem som ligger i mitokondriamembranen kalles et skyttelsystem. Det overfører elektroner fra hydrogenene av cytoplasmatisk NADH til mitokondrielle elektronbærere over mitokondriamembranen.
(v) Zymase Er en kompleks blanding av mange enzymer som krever flere koenzymer for sin virkning. Enzymkomplekset-zymase katalyserer en rekke reaksjoner som finner sted under gjæring som fører til produksjon av etylalkohol.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.