cykl Krebsa odbywa się w

uważnie przestudiuj poniższe stwierdzenia i wybierz nieprawidłowe.
(i) gdy tłuszcze są używane w oddychaniu, RQ jest więcej niż jedność, ponieważ tłuszcze zawierają więcej O2 i wymagają stosunkowo mniejszej ilości O2 do utleniania.
(ii) najważniejszym nośnikiem energii jest ATP. Ten bogaty w energię związek jest mobilny i może przechodzić z jednej komórki do drugiej.
(iii) zanim kwas pirogronowy wejdzie w cykl Krebsa, jeden z dwóch atomów węgla kwasu pirogronowego jest redukowany do atomów węgla kwasu pirogronowego jest redukowany do dwutlenku węgla w reakcji zwanej redukcyjną karboksylacją.
(iv) specjalny układ nośny elektronów znajdujący się w błonie mitochondrialnej nazywany jest układem wahadłowym. Przenosi elektrony z wodorów cytoplazmatycznego NADH do mitochondrialnych nośników elektronów przez błonę mitochondrialną.
(v) Zymase jest złożoną mieszaniną wielu enzymów, która wymaga kilku koenzymów do swojego działania. Kompleks enzymatyczny-zymaza katalizuje szereg reakcji zachodzących podczas fermentacji, prowadzących do wytworzenia alkoholu etylowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.