ANE idag-201511-berättande litteratur av Hurriskt Ursprung: rörliga skatter från det antika Nära Östern –

Hurrian songs

termen ”berättande litteratur”, liksom ”myter”, ”episk” och ”dikt” är moderna klassificeringar utan motsvarigheter i Hurrian eller Hetite. Den antika definitionen hettitiska skriftlärda används för att klassificera litterära kompositioner av Hurrian ursprung var den sumeriska logogrammet SACKARIR ”Song”. Det är inte klart om de faktiskt sjöngs, men ”låt mig sjunga” (i Hurrian) eller ”Jag kommer att sjunga” (i Hetite) finns i början av flera texter. Andra stilistiska element visar det starka inflytandet från de sumeriska och akkadiska litterära modellerna på den Hurrian-hetitiska traditionen.

en viktig punkt är att ”Hurrian songs” inte betyder att alla berättande texter är på Hurrian-språket utan snarare har sitt ursprung i Hurrian-kulturen. Vi kan skilja tre nivåer:

  1. Hurrian enspråkiga texter (mestadels mycket fragmentariska och svåra att förstå);
  2. Hurrian-hettitiska tvåspråkiga tabletter, som innehåller både Hurrian original och en bokstavlig hettitisk översättning, som gör Hurrian text med mindre anpassningar eller variationer;
  3. hettitiska enspråkiga texter som är partiella anpassningar och omarbetningar av berättelser om Hurrian ursprung (huvuddelen av corpus).

följande scenario kan rekonstrueras. När Hurrian litterära kompositioner först mottogs fixade hetitiska skriftlärda dem i skriftlig form. Vissa tabletter gavs till Hurrian talande literati väl bekant med hettitiska språk för översättning, att förvärva bättre kunskap om innehållet och stil. Senare omarbetade hetiterna Hurrian-kompositionerna på sitt eget språk och erbjöd nya versioner av ”låtarna” som skilde sig helt från Hurrian-originalen.

”Kumarbi-cykeln”och” Song of Release ”

vi kan dela upp kompositionerna i två huvudgrupper: berättelser om gudar och berättelser om människor och gudar.

berättelser om gudar är mytologiska berättelser om gudarnas och kosmos ursprung och kampen om makten mellan gudar. De flesta forskare tror att dessa låtar organiserades som en” cykel”, vars centrala tema är tävlingen mellan guden Kumarbi, den forntida guden Urkesh, och hans son, stormguden Teshub, för kungadömet över gudarna; därav etiketten”cykel av Kumarbi”.

den första låten i denna ”cykel” är tydligen ”Song of coming-out/forth”, känd endast i en hettitisk översättning. Titeln hänvisar till födelsen av olika gudar, bland dem Teshub, från Kumarbi. Historien öppnar genom att beskriva passagen av kungadömet mellan olika gudomliga generationer och har slående paralleller med Hesiods Teogoni – som det förmodligen påverkat. Teshub får kungadömet över gudarna på samma sätt som Zeus i det grekiska eposet.

i de andra berättelserna om ”cykeln” försöker Kumarbi återfå kungadömet genom att generera motståndare för Teshub, bland dem en havsdrake, Hedammu och en stengigant, Ullikummi. Dessa kompositioner, mottagna och omarbetade av hetiterna, har olika ursprung. ”Song of coming-out” verkar till exempel äldre och komponerades troligen i norra Mesopotamien eller östra Syrien under påverkan av sumeriska och babyloniska episka. Andra låtar komponeras senare i västra Syrien, under inflytande av Västsemitisk kultur.

i den andra gruppen av texter blandas det gudomliga och det mänskliga ihop och båda deltar i berättelsen. Den dåligt bevarade Hurrian-versionen av Gilgameshs episka är till exempel av babyloniskt ursprung. Men det är viktigt att observera att de hetitiska versionerna av denna episka tydligt påverkas av Hurrian-versionen (visas till exempel av Hurrian divine names) och inte direkt av babyloniska original. Hurrian kultur höll en särskild fascination för hetiterna, i den utsträckning att det blev det föredragna sättet genom vilket babyloniska element nådde hetitiska Anatolien.

den mest intressanta sammansättningen av Hurrian ursprung i denna grupp är dikten ”Song of Release”, bevarad på flera mycket fragmentariska tvåspråkiga tabletter från 1450-1400 FVT. Den ursprungliga Hurrian-texten finns i den vänstra kolumnen och den hettitiska översättningen (förmodligen av en Hurrian – talare), är till höger-som en Loeb klassisk utgåva!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.