Krebs cykel äger rum i

studera noggrant följande uttalanden och välj de felaktiga.
(i) när fetter används vid andning är RQ mer än enhet eftersom fetter innehåller mer O2 och kräver relativt mindre mängd O2 för oxidation.
(ii) den viktigaste energibäraren är ATP. Denna energirika förening är mobil och kan passera från en cell till en annan.
(iii) innan pyrodruvsyra går in i Krebs cykel reduceras en av de två kolatomerna av pyrodruvsyra till kolatomer av pyrodruvsyra reduceras till koldioxid i reaktionen som kallas reduktiv karboxylering.
(iv) ett speciellt elektronbärarsystem beläget i mitokondriemembranet kallas ett pendelsystem. Det överför elektroner från hydrogenerna i cytoplasmatisk NADH till mitokondriella elektronbärare över mitokondriella membranet.
(v) Zymase är en komplex blandning av många enzymer som kräver flera koenzymer för dess verkan. Enzymkomplexet-zymas katalyserar serier av reaktioner som äger rum under jäsning som leder till produktion av etylalkohol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.