osäkerhet

osäkerhet är känslan som en människa kan ha när han uppfattar brist på säkerhet om något. Osäkerhet är en frånvaro av säkerhet och innebär att en viss händelse eller ett element påverkar personens lugn och inte tillåter honom att slappna av. När osäkerhet uppfattas bevisar det att det finns viss fara, risk eller möjlig skada som kan påverka personen.

osäkerhet kan uppstå på två sätt. Å ena sidan kan det upplevas före en händelse, där personen inte känner sig trygg. Å andra sidan kan termen peka på en känslomässig osäkerhet. I det senare fallet är det något som påverkar personen psykologiskt och är relaterat till personliga problem.

en verklig, synlig situation kan väcka en persons känsla av osäkerhet. Till exempel, när ett ämne går på natten på en plats som han inte känner till och uppfattar okända ansikten, kan han uppleva känslan av osäkerhet. I så fall är det Född av en rädsla för att något dåligt kan hända dig när du är ensam och känner dig bevakad.

inseguridad

emotionell osäkerhet kan påverka människor mycket.

i andra fall uppstår osäkerhet från möjligheten att något dåligt kan hända. Det vanligaste exemplet är social osäkerhet. En persons risk att bli överfallen eller rånad i hans eller hennes frånvaro, även om det är troligt och inte säkert, orsakar rädsla hos personen.

social osäkerhet ökar idag. Den stora skillnaden i inköpsnivån för människor i samhället gör bland annat de som lever i kidnappning.

när en person känner sig osäker upplever de olika känslor. Nerver, rädsla, ångest och sorg är några av dem. Du kan också uppleva fysisk svettning, magont, illamående, bland annat.

några av konsekvenserna av osäkerhet är att bo inomhus eller lämna huset väldigt lite, inte ha för många relationer, undvika främlingar av rädsla för att de kan skada dig. Även om detta är smärtsamt för många människor prioriterar de det framför risken att leva i osäkra situationer.

emotionell osäkerhet

emotionell osäkerhet skiljer sig mycket från den osäkerhet som beskrivs ovan. I det här fallet är det en känsla av att en person upplever sig själv och sina känslor, eller om partnern eller vännerna.

emotionell osäkerhet är vanligtvis relaterad till bristen på säkerhet med avseende på kroppen, med identiteten och med personlighetens egenskaper. En blyg, introvert eller låg självkänsla kommer lätt att uppleva en känsla av osäkerhet.

orsakerna till känslomässig osäkerhet kommer vanligtvis från en persons barndom, möjliga verkliga eller inre konflikter som han har haft kan leda till en osäker personlighet.

detta leder ofta till att en person skapar en slags mental skyddsbarriär så att ingen kommer att skada honom. Den osäkra personen är vanligtvis i ett tillstånd av permanent försvar.

synonymer av osäkerhet

osäkerhet, tvivel, obeslutsamhet

Antonymer av osäkerhet

säkerhet, stabilitet

dela

FacebookTwitterGoogle + Pinterest

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.