Kofun Period

efter Yayoi-perioden i Japan när jordbruks – och metallbearbetningstekniker introducerades från fastlandet Asien var Kofun Period (c. 250 CE-538 CE) där Shintos religion framträder från…