Kofun-Perioden

Etter Yayoi-Perioden I Japan da jordbruk og metallbearbeidingsteknikker ble introdusert fra fastlands-Asia, var Kofun-Perioden (c. 250 E. KR. – 538 E. KR.) hvor shinto-religionen kommer…