PMC

Diskusjon hyppig bruk av innebygde apparater, implantater som brukes i pasientbehandling og en økning i antall immunkompromitterte pasienter har gitt opphav til infeksjoner forårsaket av…