PMC

Discussion częste stosowanie urządzeń zamieszkujących, implantów stosowanych w opiece nad pacjentami i wzrost liczby pacjentów z obniżoną odpornością spowodowały zakażenia wywołane przez organizmy, które w…