Abstract 20275: Impact of Impedance Threshold Device Under Kardiopulmonal Gjenopplivning I Head Up Position

Bakgrunn: Nyere studier på griser viste At heving av hodet og thorax forbedrer blodstrømmen Til hjernen. Hodet opp posisjon (HUP) under HLR resulterer i en reduksjon i intrakranielt trykk og forbedrer koronar perfusjon. HUP under HLR krever IMIDLERTID at blodet pumpes «oppoverbakke».

Hypotesen: Målet med studien var å avgrense rollen til impedansterskelenheten (ITD), kjent for å øke sirkulasjonen under HLR, ved å bidra til å pumpe blod ‘opp til hjernen’ under HELE kroppen HUP HLR med Et Hjertestanssystem FRA Lunds Universitet (LUCAS).

Metoder: Bruk av tilleggsdata samlet fra en tidligere publisert svinestudie (Debaty et al. Gjenoppliving 2015; 87:38-43), målte vi aortisk trykk (AoP), og endetid CO2 og beregnet koronar perfusjonstrykk (CorPP) og cerebral perfusjonstrykk (CerPP) under HLR i hele kroppen HUP MED OG uten EN ITD (ResQPOD-16, ZOLL Medical) i luftveiene krets. Åtte griser ble behandlet MED EN LUCAS HLR-enhet (100 kompresjoner/min.) og mekanisk ventilert gjennom et endotrakealt rør ved 10 puste / minutt med et tidevannsvolum på 10 ml / kg. Etter 6 min ubehandlet VF, etter 18 minutter MED LUCAS + ITD i forskjellige tiltvinkler, sammenlignet VI LUCAS + ITD med hele kroppen HUP på +30O i 2 min; og DERETTER LUCAS alene i 2 minutter i samme posisjon. Alle dyr fungerte derfor som egne kontroller, Og En Students t-test ble brukt til å sammenligne hemodynamiske variabler.

Resultater: blant fagene viste beregnede verdier (i mmHg) For CorPP og CerPP konsekvent et signifikant (p < 0,05) bidrag fra ITD når MAN sammenlignet LUCAS kombinert med ITD versus bruk av LUCAS HLR-enheten alene (se Figur). Ved fjerning AV ITD aop redusert fra 78 ± 5 til 64 ± 5 mmHg (p <0.001) Og slutttidevann Co2redusert fra 33 ± 4 til 22 ± 3 (p <0.001).

Konklusjon: UNDER HUP HLR hos gris resulterte BRUK AV LUCAS + ITD i signifikant høyere CerPP-og CorPP-verdier sammenlignet med LUCAS alene. Disse dataene støtter bruken AV ITD under HUP HLR.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.