ScholarSpace at University of Hawaii at Manoa: Ending an era: the Huang Chao Rebellion of the late Tang, 874-884

ten artykuł historycznie i analitycznie analizuje oficjalne zapisy buntu Huang Chao w celu lepszego zrozumienia zarówno tego, jakie drogi oporu były otwarte dla zwykłych ludzi w czasach dynastii Tang, jak i tego, jak zwykli ludzie byli reprezentowani w zapisie historycznym. Huang Chao był przywódcą rebeliantów w okresie późnej dynastii Tang; on i jego zwolennicy z powodzeniem grasowali po Chinach od 875 R. do swojej śmierci w 884 R. E. W tym czasie podbił i splądrował wiele ważnych miast Imperium, takich jak Kanton i stolica, Chang ’ an. Ta trwająca dziesięć lat rebelia została uznana za główną przyczynę upadku dynastii Tang. Głównym pytaniem, które zostanie zbadane, jest to, jakie czynniki późnego społeczeństwa Tang spowodowały powstanie i odniosły tak duży sukces, oraz w jaki sposób rebelia została później zrekonstruowana przez oficjalnych historyków. W artykule tym proponuje się, że bunt Huang Chao miał swoje korzenie w skrajnej niestabilności społecznej i ciężkich obciążeniach finansowych nałożonych na chłopów; jednak zapis wydarzenia w oficjalnych historiach moralizował wydarzenia jako połączenie skorumpowanych lub nieudolnych urzędników i przekonujących, ale złych bandytów. Krytycznie analizując oficjalne dynastyczne historie Tangów, stosując poststrukturalistyczną metodologię, można odkryć uprzedzenia oficjalnych historyków i dojść do lepszego zrozumienia społeczeństwa i wydarzeń tego okresu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na metody stosowane przez oficjalnych historyków w celu skierowania sympatii i uwagi czytelnika. Nie-Chińskie źródła, głównie Arabskie opisy, będą również używane, zarówno do podkreślenia cech, które odnotowały wszystkie konta, jak i do wypełnienia szczegółów, które chińskie konta pomijają. Dyskusja zostanie również podjęta na temat znaczenia zweryfikowanych wydarzeń i wydarzeń pominiętych w chińskich oficjalnych historiach. Artykuł ten przyczynia się do dyskusji na temat subalternu, chłopskiego oporu i pamięci historycznej, a także do struktury wczesnych relacji między chińskim społeczeństwem a obcokrajowcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.